KDHL TIVISHOW – 14/06/2018

June 14, 2018 KDHL – TV KDHL – TAM TINH VA NHAC – 6/14/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Thursday, June 14, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING – 6/14/18 Posted by Dong Trung…

Xem thêm …

KDHL TIVISHOW – 13/06/2018

June 13, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING- 6/13/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Wednesday, June 13, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE SHOW – 6/13/18 Posted by Dong Trung Hai Le…

Xem thêm …

KDHL TIVISHOW – 12/06/2018

June 12, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE SHOW – 6/12/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Tuesday, June 12, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING- 6/12/18 Posted by Dong Trung Hai Le…

Xem thêm …