KDHL TIVISHOW – 15/06/2018

June 15, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING- 06/15/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Friday, June 15, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE SHOW – 06/15/18 Posted by Dong Trung Hai Le…

Xem thêm …

KDHL TIVISHOW – 14/06/2018

June 14, 2018 KDHL – TV KDHL – TAM TINH VA NHAC – 6/14/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Thursday, June 14, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING – 6/14/18 Posted by Dong Trung…

Xem thêm …

KDHL TIVISHOW – 13/06/2018

June 13, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING- 6/13/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Wednesday, June 13, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE SHOW – 6/13/18 Posted by Dong Trung Hai Le…

Xem thêm …

KDHL TIVISHOW – 12/06/2018

June 12, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE SHOW – 6/12/18 Posted by Dong Trung Hai Le on Tuesday, June 12, 2018 KDHL – TV KDHL – HAI LE HOME SHOPPING- 6/12/18 Posted by Dong Trung Hai Le…

Xem thêm …

ĐÔNG TRÙNG HẢI LÊ – BEST PRODUCTS!!!

Xin hân hạnh giới thiệu với quí vị, những sản phẩm tốt nhất của Đông Trùng Hải Lê Quý vị muốn hỏi thêm thông tin sản phẩm hay order. Vui lòng liên lạc số tổng đài: 714-991-8888 hoặc 1800-888-9363  …

Xem thêm …